GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

Mezinárodní konference zaměřená na péči o lokalitu, komunitu a přírodu z perspektivy aktuálních uměleckých a kurátorských strategií využívajících metaforu zahrady a aspekty zahradničení

  1. 2. – 23. 2. 2024

Místo konání konference: Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená aula, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Pořadatelé konference: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem

Konference je součástí mezinárodního uměleckého a výzkumného projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS, který je realizován Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem v letech 2022–2024 a je podpořen Fondy EHP a Norska 2014–2021.

 

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME:

Čtvrtek / Thursday – 22. 2. 2024

9.40 – Úvodní slovo / Welcome speech – Zdena Kolečková – děkanka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / dean of Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

9.50 – Konference / Conference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES – Michal Koleček – ředitel Domu umění Ústí nad Labem / director of Ústí nad Labem House of Arts

---

10.00 – Václav Janoščík (Akademie výtvarných umění v Praze / The Academy of Fine Arts Prague) – Zahradničení čeho? Hra, přátelství, výzkum nebo umění (s díly Paula Chaneyho) / Gardening What? Gaming, Friendship, Research or Art (with the works by Paul Chaney)

10.20 – Barbara Holub (umělkyně, transparadiso, Vídeň / visual artist, transparadiso, Vienna) – Zahrada, plot, dialog, podceňovaná kvalita / The Garden, the Fence, the Dialog, Underestimated Quality

10.40 – Lenka Vonka Černá, Marie Burkhardtová, Evita Znotina – Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem / Volunteer Center Ústí nad Labem

11.00 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Václav Janoščík, Barbara Holub, Lenka Vonka Černá, Marie Burkhardtová, Evita Znotina

---

11.15 – Coffee break

---

11.30 – Kateřina Dytrtová (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Stromy, krajina, paměť, identita / Trees, Landscape, Memory, Identity

11.50 – Kristýna & Marek Milde (umělecká dvojice New York / New York-based interdisciplinary artists duo) – Mobilní zahrady / Mobil Gardens

12.10 – Diskuze / Discussion – Tomáš Pavlíček s / with Kateřina Dytrtová, Vít Pokorný, Kristýna & Marek Milde

---

12.20 – Lunch break

---

14.00 – Jan Krtička (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Sound Bridge: starost o zvuková prostředí / Sound Bridge: Caring for Sonic Environments

14.20 – Egle Oddo (italská umělkyně žijící v Helsinkách / Italian visual artist residing in Helsinki) – Evoluční zahrady a performativní habitaty: funkčnost a zamyšlení / Evolutionary Gardens and Performative Habitats: Functionality and Contemplation

14.40 – Martin Nitsche (Filosofický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) – Imerzivní zahradničení: zahrada jako divočina / Immersive Gardening: Garden as Wilderness

15.00 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Jan Krtička, Egle Oddo, Martin Nitsche

---

15.20 – Coffee break

---

16.00 – Tomáš Pavlíček (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Most: zahrada rajských rozkoší pozdně modernistické utopie / The City of Most: Garden of Heavenly Delights of Late Modernist Utopia

16.20 – Romana Pavlíčková (Základní umělecká škola Most / Elementary Art School Most) – Veřejný prostor jako místo k edukaci / Public Space as a Site for Education

16.40 – Stephen Hobbs & Marcus Neustetter (The Trinity Session Johannesburg) – Přitažlivost těžby / Extraction Attraction

17.00 – Martina Johnová (Veřejný sál Hraničář Ústí nad Labem / The Hraničář Public Hall in Ústí nad Labem) – Kritické zóny krajiny / Critical Zones of the Landscape

17.20 – Diskuze / Discussion – Zdena Kolečková s / with Tomáš Pavlíček, Romana Pavlíčková, Stephen Hobbs & Marcus Neustetter, Martina Johnová

---

18.00 – Michal Koleček & Zdena Kolečková – Prohlídka výstavy GARDENING OF SOUL v Domě umění Ústí nad Labem / Guided tour of the GARDENING OF SOUL exhibition in the Ústí nad Labem House of Arts

 

Pátek / Friday – 23. 2. 2024

9.30 – Nastia Khlestova (ukrajinská kurátorka současného umění, Office Ukraine Graz / Ukrainian curator of contemporary art, Office Ukraine Graz) – Péče jako radikální metoda správy komunity / Care as the Radical Method of Community Management

9.50 – Barbora Lungová & Hana Drštičková (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně / Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy / Faculty of Social Sciences Charles University) – Partyzánky s motyčkou: spontánní zahradničení ve veřejném prostoru (vycházkový okruh a zvukový průvodce) / Partisans with a Hoe: Spontaneous Gardening in Public Spaces (walking tour and audio guide)

10.10 – Tea Záchová (Oblastní galerie Liberec / Liberec Regional Gallery) – Zahrada jako péče / Garden as Care

10.30 – Hannes Egger (vizuální umělec, Lana, Merano / visual artists, Lana, Meran) – Giornata del Contemporaneo (Den pro současné umění) / Giornata del Contemporaneo (Day of Contemporary Art)

10.50 – Diskuze / Discussion – Martin Kolář s / with Nastia Khlestova, Barbora Lungová & Hana Drštičková, Tea Záchová, Hannes Egger

---

11.05 – Coffee break

---

11.20 – Anna Vartecká (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Rod, gardening a vágní terén / Gender, Gardening and Vague Terrain

11.40 – Ilona Németh (vizuální umělkyně, Fakulta architektury a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě / visual artist, Faculy of Architecture and Design at Slovak University of Technology Bratislava) – Zahrady budoucnosti / The Gardens of the Future

12.00 – Blanka Kirchner (Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci / Faculty of Arts and Architecture at Technical University of Liberec) – Stejné místo, stejný čas, jiné pohledy / Same Place, Same Time, Different Perspectives

12.20 – Renáta Šustová (Domov Velké Březno) – Instituce pečující o osoby s Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí / The Institution Caring for People with Alzheimer's Dementia and Other Types of Dementia

12.40 – Diskuze / Discussion – Anna Vartecká s / with Ilona Németh, Blanka Kirchner, Renáta Šustová

---

12.55 – Lunch break

---

14.00 – Ondřej Navrátil (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně / Faculty of Education, Masaryk University Brno) – Umění, environmentalismus a zahradničení / Art, Environmentalism and Gardening

14.20 – Valérie Leray (francouzská vizuální umělkyně-fotografka / French visual artist-photographer) – Zahrada jako „skutečná“ utopie / The Garden as a "Real" Utopia

14.40 – Man Tin Lai (Department of Creative Arts at Hong Kong Metropolitan University) – Interpolace a generování: interpretace tradiční čínské krajinářské malby pomocí aspektu feng shui prostřednictvím strojového učení a počítačového vidění / Interpolate and Generate: Reconnecting Traditional Chinese Landscape Painting with Feng Shui Aspect through Machine Learning and Computer Vision

15.00 – Jan Vondrák & Marie Vondráková (Mjölk architekti, Liberec / Mjölk architects, Liberec) – Lesák, lesní koupaliště / Lesák, Forest Swimming Baths

15.20 – Diskuze / Discussion – Zdena Kolečková s / with Ondřej Navrátil, Valérie Leray, Man Tin Lai, Jan Vondrák & Marie Vondráková

---

15.35 – Coffee break

---

15.50 – Kristýna Isabella Nová (Člověk v tísni, Ústí nad Labem, Předlice / People in Need, Ústí nad Labem, Předlice) – Dlouhé cesty Člověka / Man´s Long Journeys

16.10 – Daniele Lupo (Lungomare Bolzano, platforma pro design a kulturní produkci / Lungomare Bolzano, platform for design and cultural production) – JAKO BY - kultivace možností / AS IF – Cultivating Possibilities

16.30 – Martin Kolář (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Park jako obraz moci / Park as an Image of Power

16.50 – Jan C. Löbl & Tereza Nováková (Löblhof & Artgrund Staňkovice) – Sympozium v zahradách / Symposium in the Gardens

17.10 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Kristýna Isabella Nová, Daniele Lupo, Martin Kolář, Jan C. Löbl & Tereza Nováková

---

Změna programu vyhrazena / Subject to change

V případě otázek ohledně organizace a programu konference nás kontaktujte na / If you have any questions about the organisation and programme of the conference, please contact us at: marketa.chalupova@ujep.cz / +420 792 225 361