Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS se v mezinárodním uměleckém kontextu, ale zároveň s důrazem položeným na spolupráci s místní komunitou soustřeďuje na propojování aktuálních uměleckých projevů se společenskými aktivitami vyrůstajícími z touhy obhospodařovat a kultivovat nejbližší okolí, kterou lze symbolicky označit jako tendenci projevující se různými formami kolektivního zahradničení. Zahrada a práce spojené s jejím budováním a údržbou jsou bezesporu metaforicky propojeny s vůlí člověka zvelebovat a sdílet konkrétní prostor a zároveň tento prostor využívat k zabezpečení existenčních ale také existenciálních potřeb.

V různých společenstvích i klimatických podmínkách se zahradničení přirozeným způsobem proměňuje, avšak vždy v sobě skrývá potenciál kooperace, komunikace a sdílené produkce propojené s okolní přírodou a společnou aktivitou komunity. Projekt v rámci realizace 17 uměleckých děl umístěných ve veřejném prostoru propojí umělecké instituce a umělce z deseti zemí čtyř kontinentů a zástupce komunit z těchto zemí ke spolupráci ve snaze vybudovat symbolická místa představovaná dialogem mezi různými formami uměleckých projektů a jednoduchým aktem zlepšování opomíjených nebo jinak zanedbaných prostor. Jejich příkladem mohou být lokality poznamenané ekonomickým vykořisťováním, zchátralé postindustriální oblasti, sociálně vyloučené komunity ale také různorodé prostory, kde dochází k interakci mezi specifickými sociálními skupinami a komunitním aktivismem.

Výběr umělkyň a umělců bude vycházet z lokalit, ve kterých působí umělecké instituce aktivně participující na projektu, aby tak byl posílen důraz položený na práci s konkrétním místem a komunitou.