JAKO BY – kultivace možností

Lungomare je umělecké a designérské družstvo, které kurátorsky koncipuje, produkuje a kultivuje kulturní a komunikační projekty. V roce 2023 jsme oslavili 20 let publikací „AS IF – 16 dialogů o ovcích, černých dírách a pohybu“, čítankou o životě a mnohosti a také o touze zapojit se do utváření současnosti a představování budoucnosti prostřednictvím uměleckých procesů. Prezentace bude prolínat kapitoly knihy a vyprávění o vybraných kontextuálních a situovaných projektech.

AS IF – Cultivating Possibilities

Lungomare is an art and design cooperative that curates, produces and cultivates cultural and communication projects. In 2023 we celebrated 20 years with the publication “AS IF – 16 Dialogues on Sheep, Black Holes, and Movement”, a reader about life and multiplicity, as well as the desire to engage in shaping the present and imagining the future through artistic processes. The conference presentation will interweave the chapters of the book and the narrative of a selection of context related and situated projects.