Mobilní zahrady

V naší umělecké tvorbě se zabýváme kulturními a sociálními otázkami souvisejícími s životním prostředím. Zaměřujeme se na koncept zahrady jako základního prostoru, který propojuje civilizaci a přírodní svět. Naše sochy a instalace integrují živé rostliny a často jsou založeny na procesu a participaci.  Prostřednictvím našich projektů se snažíme navázat základní spojení s životním prostředím a prohloubit uvědomění si vztahu k místu.

Mobil Gardens

In our art practice, we explore cultural and social issues related to the environment. We focus on the concept of the garden as an essential space that connects the cultural and natural worlds. Our sculptures and installations integrate living plants and are often process-based and participatory.  Through our projects, we aim to establish fundamental connections to the environment and to deepen our awareness and relationship with the place.