Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy.

Blanka Kirchner se ve své umělecké tvorbě zaměřuje na reflexi textového záznamu v kontextu současného umění. Cortenový objekt ve veřejném prostoru s názvem Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy. (2023) je výsledkem participativního projektu uskutečněného ve spolupráci s Fakultou pedagogickou Technické univerzity v Liberci, který byl realizován v rámci kurátorského projektu Seminář naděje.

Same Place, Same Time, Different Perspectives

Blanka Kirchner's artistic work focuses on the reflection of the textual record in the context of contemporary art. Corten object in public space called Same Place. Same time. Other Views. (2023) is the result of a participatory project carried out in collaboration with the Faculty of Education of the Technical University of Liberec, which was realized within the curatorial project Seminar of Hope.