Dlouhé cesty Člověka

Začali jsme v Matiční ulici a postupně jsme se posouvali i do dalších lokalit – mimo jiné i do sociálně vyloučené lokality Předlice. Zde sídlí kromě dalších služeb i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MIXér. Právě v tomto klubu zaséváme každý den semínka drobných změn u těch nejmladších, které v budoucnu mohou změnit jejich život.

Man´s Long Journeys

We started in Matiční Street and gradually moved to other localities – including the socially excluded locality of Předlice. This is where, among other services, the low-threshold facility for children and youth MIXér is located. It is in this club that we sow the seeds of small changes every day in the youngest ones, which can change their lives in the future.