GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

An international conference focused on caring for the locality, community, and nature from the perspective of current artistic and curatorial strategies utilizing the metaphor of the garden and aspects of gardening.

22 and 23 February 2024

Conference venue: Campus at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Multifunctional Information and Education Center, Red Hall, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Organised by: Faculty of Art and Design of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and the Ústí nad Labem House of Arts

The conference is part of the international artistic and research project GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPERTS, implemented at the Faculty of Art and Design of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and the Ústí nad Labem House of Arts from 2022 to 2024, supported by the EEA and Norway Grants 2014–2021.

 

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME:

Čtvrtek / Thursday – 22. 2. 2024

9.40 – Úvodní slovo / Welcome speech – Zdena Kolečková – děkanka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / dean of Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

9.50 – Konference / Conference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES – Michal Koleček – ředitel Domu umění Ústí nad Labem / director of Ústí nad Labem House of Arts

---

10.00 – Václav Janoščík (Akademie výtvarných umění v Praze / The Academy of Fine Arts Prague) – Zahradničení čeho? Hra, přátelství, výzkum nebo umění (s díly Paula Chaneyho) / Gardening What? Gaming, Friendship, Research or Art (with the works by Paul Chaney)

10.20 – Barbara Holub (umělkyně, transparadiso, Vídeň / visual artist, transparadiso, Vienna) – Zahrada, plot, dialog, podceňovaná kvalita / The Garden, the Fence, the Dialog, Underestimated Quality

10.40 – Lenka Vonka Černá, Marie Burkhardtová, Evita Znotina – Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem / Volunteer Center Ústí nad Labem

11.00 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Václav Janoščík, Barbara Holub, Lenka Vonka Černá, Marie Burkhardtová, Evita Znotina

---

11.15 – Coffee break

---

11.30 – Kateřina Dytrtová (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Stromy, krajina, paměť, identita / Trees, Landscape, Memory, Identity

11.50 – Kristýna & Marek Milde (umělecká dvojice New York / New York-based interdisciplinary artists duo) – Mobilní zahrady / Mobil Gardens

12.10 – Diskuze / Discussion – Tomáš Pavlíček s / with Kateřina Dytrtová, Vít Pokorný, Kristýna & Marek Milde

---

12.20 – Lunch break

---

14.00 – Jan Krtička (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Sound Bridge: starost o zvuková prostředí / Sound Bridge: Caring for Sonic Environments

14.20 – Egle Oddo (italská umělkyně žijící v Helsinkách / Italian visual artist residing in Helsinki) – Evoluční zahrady a performativní habitaty: funkčnost a zamyšlení / Evolutionary Gardens and Performative Habitats: Functionality and Contemplation

14.40 – Martin Nitsche (Filosofický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) – Imerzivní zahradničení: zahrada jako divočina / Immersive Gardening: Garden as Wilderness

15.00 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Jan Krtička, Egle Oddo, Martin Nitsche

---

15.20 – Coffee break

---

16.00 – Tomáš Pavlíček (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Most: zahrada rajských rozkoší pozdně modernistické utopie / The City of Most: Garden of Heavenly Delights of Late Modernist Utopia

16.20 – Romana Pavlíčková (Základní umělecká škola Most / Elementary Art School Most) – Veřejný prostor jako místo k edukaci / Public Space as a Site for Education

16.40 – Stephen Hobbs & Marcus Neustetter (The Trinity Session Johannesburg) – Přitažlivost těžby / Extraction Attraction

17.00 – Martina Johnová (Veřejný sál Hraničář Ústí nad Labem / The Hraničář Public Hall in Ústí nad Labem) – Kritické zóny krajiny / Critical Zones of the Landscape

17.20 – Diskuze / Discussion – Zdena Kolečková s / with Tomáš Pavlíček, Romana Pavlíčková, Stephen Hobbs & Marcus Neustetter, Martina Johnová

---

18.00 – Michal Koleček & Zdena Kolečková – Prohlídka výstavy GARDENING OF SOUL v Domě umění Ústí nad Labem / Guided tour of the GARDENING OF SOUL exhibition in the Ústí nad Labem House of Arts

 

Pátek / Friday – 23. 2. 2024

9.30 – Nastia Khlestova (ukrajinská kurátorka současného umění, Office Ukraine Graz / Ukrainian curator of contemporary art, Office Ukraine Graz) – Péče jako radikální metoda správy komunity / Care as the Radical Method of Community Management

9.50 – Barbora Lungová & Hana Drštičková (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně / Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy / Faculty of Social Sciences Charles University) – Partyzánky s motyčkou: spontánní zahradničení ve veřejném prostoru (vycházkový okruh a zvukový průvodce) / Partisans with a Hoe: Spontaneous Gardening in Public Spaces (walking tour and audio guide)

10.10 – Tea Záchová (Oblastní galerie Liberec / Liberec Regional Gallery) – Zahrada jako péče / Garden as Care

10.30 – Hannes Egger (vizuální umělec, Lana, Merano / visual artists, Lana, Meran) – Giornata del Contemporaneo (Den pro současné umění) / Giornata del Contemporaneo (Day of Contemporary Art)

10.50 – Diskuze / Discussion – Martin Kolář s / with Nastia Khlestova, Barbora Lungová & Hana Drštičková, Tea Záchová, Hannes Egger

---

11.05 – Coffee break

---

11.20 – Anna Vartecká (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Rod, gardening a vágní terén / Gender, Gardening and Vague Terrain

11.40 – Ilona Németh (vizuální umělkyně, Fakulta architektury a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě / visual artist, Faculy of Architecture and Design at Slovak University of Technology Bratislava) – Zahrady budoucnosti / The Gardens of the Future

12.00 – Blanka Kirchner (Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci / Faculty of Arts and Architecture at Technical University of Liberec) – Stejné místo, stejný čas, jiné pohledy / Same Place, Same Time, Different Perspectives

12.20 – Renáta Šustová (Domov Velké Březno) – Instituce pečující o osoby s Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí / The Institution Caring for People with Alzheimer's Dementia and Other Types of Dementia

12.40 – Diskuze / Discussion – Anna Vartecká s / with Ilona Németh, Blanka Kirchner, Renáta Šustová

---

12.55 – Lunch break

---

14.00 – Ondřej Navrátil (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně / Faculty of Education, Masaryk University Brno) – Umění, environmentalismus a zahradničení / Art, Environmentalism and Gardening

14.20 – Valérie Leray (francouzská vizuální umělkyně-fotografka / French visual artist-photographer) – Zahrada jako „skutečná“ utopie / The Garden as a "Real" Utopia

14.40 – Man Tin Lai (Department of Creative Arts at Hong Kong Metropolitan University) – Interpolace a generování: interpretace tradiční čínské krajinářské malby pomocí aspektu feng shui prostřednictvím strojového učení a počítačového vidění / Interpolate and Generate: Reconnecting Traditional Chinese Landscape Painting with Feng Shui Aspect through Machine Learning and Computer Vision

15.00 – Jan Vondrák & Marie Vondráková (Mjölk architekti, Liberec / Mjölk architects, Liberec) – Lesák, lesní koupaliště / Lesák, Forest Swimming Baths

15.20 – Diskuze / Discussion – Zdena Kolečková s / with Ondřej Navrátil, Valérie Leray, Man Tin Lai, Jan Vondrák & Marie Vondráková

---

15.35 – Coffee break

---

15.50 – Kristýna Isabella Nová (Člověk v tísni, Ústí nad Labem, Předlice / People in Need, Ústí nad Labem, Předlice) – Dlouhé cesty Člověka / Man´s Long Journeys

16.10 – Daniele Lupo (Lungomare Bolzano, platforma pro design a kulturní produkci / Lungomare Bolzano, platform for design and cultural production) – JAKO BY - kultivace možností / AS IF – Cultivating Possibilities

16.30 – Martin Kolář (Fakulta umění a designu UJEP / Faculty of Art and Design UJEP) – Park jako obraz moci / Park as an Image of Power

16.50 – Jan C. Löbl & Tereza Nováková (Löblhof & Artgrund Staňkovice) – Sympozium v zahradách / Symposium in the Gardens

17.10 – Diskuze / Discussion – Michal Koleček s / with Kristýna Isabella Nová, Daniele Lupo, Martin Kolář, Jan C. Löbl & Tereza Nováková

---

Změna programu vyhrazena / Subject to change

V případě otázek ohledně organizace a programu konference nás kontaktujte na / If you have any questions about the organisation and programme of the conference, please contact us at: marketa.chalupova@ujep.cz / +420 792 225 361