News

Hannes Egger

Projekt Terra, 2014 — 2017

 

Projekt Terra realizovaný Hannesem Eggerem je inspirován významnou a bolestnou historickou událostí – vypuknutím první světové války v roce 1914. Autorovým záměrem ovšem není pouze zdůraznění pietního aktu spojeného se vzpomínkou na tuto událost, nýbrž také zpřítomnění jejího tragického odkazu v současném společenském kontextu prostřednictvím zdánlivě jednoduchého a prostého umělecky rozvíjeného gesta péče, pěstování a sdílení. Tematicky přitom Hannes Egger vychází z událostí spojených se situací v Haliči – nejvýchodnější oblasti Rakouska-Uherska –, která byla od srpna 1914 do prosince 1917 dějištěm nesmírně krvavých bojů, na nichž se mimo jiné podíleli i odvedenci z Jižního Tyrolska, které tehdy bylo součásti habsburské monarchie a kde tento autor dnes žije.

V rámci tohoto projektu nejprve Hannes Egger nechal vytěžit půdu na bývalých bojištích v okolí polského města Přemyšl, kterou následně převezl do pevnosti Franzensfeste/Fortezza v Jižním Tyrolsku (Itálie). Na tomto místě — jednom ze symbolů historie Jižního Tyrolska —, které bylo do roku 1919 součástí rakouských zemí a v důsledku výsledků první světové války bylo připojeno k Itálii, umělec z dovezené zeminy vytvořil dočasné pole pro pěstování brambor. Výsledky jeho zemědělské činnosti potom byly v rámci performativní bramborové slavnosti sklizeny, uvařeny a podávány široké veřejnosti. Hannes Egger tak v procesu zkoumání stop dávno minulých událostí využil jako prostředkující nástroj pro sledování jejich významu pro naši současnou situaci neformální péči o půdu, pěstování základní potraviny a rituální sdílení výsledků vlastní práce.

Hannes Egger s přispěním Michala Kolečka