Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Jsme nezisková organizace s 25letou historií. Síťujeme napříč sektory veřejného života, inkluzivně spojujeme světy potřebných a těch, co mají možnosti. Zapojujeme mezinárodní dobrovolníky, podporujeme děti, seniory, osoby v bytové nouzi aj. Jsme akreditované Dobrovolnické centrum v oblasti sportu, kultury a mimořádných událostí. Vybudovali jsme Kulturní klub pro lidi z Ukrajiny a jsme také partnerem rozvoje komunitních zahrad v Ústí nad Labem.

Volunteer Center Ústí nad Labem

We are a non-profit organization with a 25year history. We network across sectors of public life, inclusively connecting the worlds of those in need and those with opportunities. We engage international volunteers, support children, the elderly, those in housing need, etc. We are an accredited Volunteer Centre in sport, culture and emergencies. We have built a Cultural Club for people from Ukraine and we are also a partner in the development of community gardens in Ústí nad Labem.