V projektu budou uskutečněny 2 výstavy:

GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION

GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS

Novinky

Vernisáž výstavy GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION proběhne ve středu 7/12/2022 v 18 hodin.

Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na výstavu GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 7. 12. 2022 v 18.00 hodin. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem a umělci proběhne od 16.30 hodin. Případná performance autorů během vernisáže není vyloučena.

Číst více


Připravujeme výstavu Gardening of Soul: Introduction

V Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně připravujeme výstavu GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 v 18 hodin a tematicky věnuje různým způsobům umělecké práce i spolupráce, které využívají strategie spojené s problematikou zahrady.

Číst více


GARDENING OF SOUL: Introduction

Výstava GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION je prvním veřejným výstupem dlouhodobého projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zaměřen na problematiku umělecké reflexe fenoménu zahrady a zahradničení chápanou v širších sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech.

Číst více


Výstava
GARDENING OF SOUL: ÚVOD

Výstava plánovaná v Domě umění Ústí nad Labem bude zahrnovat díla přibližně 15 umělců. První výstava představí výchozí bod projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS zaměřených na téma zahradničení a opečovávání a přiblíží toto téma z metaforické perspektivy, které tento projekt zachytí v historických a obsahových kontextech současného umění prostřednictvím prezentace již realizovaných uměleckých děl inspirovaných tématy péče, komunitní spolupráce, odpovědnosti k životnímu prostředí, respektu k trvale udržitelnému rozvoji a sociální angažovanosti, které již byla široce zasazena do současných mezinárodních dějin umění a teorie.

Kurátorský výzkum na základě vzájemné komunikace s hlavním kurátorem Michalem Kolečkem a jednotlivými spolukurátory z UJEP a partnerské instituce z donorské země určí detailní výstavní koncept a výběr umělců a projektů, které budou na výstavě k vidění. Kromě partnerské instituce z dárcovského státu požádal žadatel o organizační podporu při výběru umělců z jejich zemí účastnících se této mezinárodní skupinové výstavy v ČR následující instituce (galerie Dowd - SUNY Cortland, Charkovská městská galerie, Kunst Meran Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, Rotor Center for Contemporary Art v Grazu, Schafhof - Evropské centrum pro umění Horního Bavorska ve Freisingu a Trinity Session Johannesburg).

Výběr umělců se bude řídit tématy a kreativními strategiemi, které jsou implementovány například v rámci děl uvedených umělců:

  • Sam Van Aken (USA, https://www.samvanaken.com/),
  • Hildur Bjarnadóttir (ISL,https://artmuseum.is/exhibitions/hildur-bjarnadottir-ecosystems-colors),
  • Daniela Brasil (AT/BRA, www.koenigbrasil.net),
  • „Brave new Alps“ (ITA, https://www.brave-new-alps.com/about/),
  • Annalee Davis (BRB, https://annaleedavis.com/),
  • Alexis Dworsky (DE, http://www.alexisdworsky.de/),
  • Kristyna and Marek Milde (CZ/USA, http://www.mildeart.com/),
  • Nare Mokgotho and Molemo Moiloa (ZAF, https://www.made-you-look.net/).

Tato výstava uzavře úvodní část projektu, která bude věnována především kurátorskému a uměleckému výzkumu na zvolené téma projektu.

Výstava
GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS

Druhá mezinárodní výstava je zařazena do programu Domu umění Ústí nad Labem na prosinec 2023 – březen 2024 a představí umělecké výstupy realizované v rámci projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS, a to 6 českých umělců reagující na ve veřejné prostory v Ústeckém kraji, dále představí výstupy 2 českých umělců, 1 islandského umělce na Islandu a 8 zahraničních umělců ze 4 kontinentů, kteří byli pozváni na rezidenční pobyty do Ústí nad Labem na doporučení institucí: Galerie Dowd - SUNY Cortland, Městská galerie Charkov, Kunst Meran Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, Rotor Center for Contemporary Art v Grazu, Schafhof - Evropské centrum pro Umění Horního Bavorska ve Freisingu a The Trinity Session Johannesburg.

Tato výstava bude příležitostí nahlédnout do výsledků cílené umělecké práce zaměřené na projektové téma zahradnictví realizované v různých lokalitách a lokálních situacích a zároveň umožní porozumět tomuto tématu z globální perspektivy s důrazem na zásadní environmentální a sociální propojení mezi často lokálně zakořeněnými a vnímanými situacemi a procesy. Tato výstava představí 17 umělců a výsledky jejich dlouhodobé práce a bude jedinečným uměleckým a společenským završením všech realizovaných projektových aktivit. Souběžně s touto přehlídkou se bude konat mezinárodní konference, která sledované téma otevře širší multidisciplinární kontextualizaci, otevře dialog mezi uměleckým výzkumem a praxí na jedné straně a multidisciplinárním výzkumem sledujícím environmentální a komunitní aktivistická témata na straně druhé. To umožní, aby umělecká díla realizovaná v rámci projektu v různých geografických a sociálních kontextech byla nejen společně prezentována na skupinové výstavě díky jejich komplexní dokumentaci, ale také byla odborně interpretována a teoreticky zhodnocena v rámci konference prostřednictvím unikátního interdisciplinárního diskurzu s přímým pozitivním dopadem na možný rozvoj jednotlivých lokalit a komunit, kde byly realizovány.