News

Hobbs Stephen & Neustetter Marcus

Soul City 2023
prostorová instalace, dřevo, uhlí 

 

Dědictví a pokračující podnikání v oblasti těžby uhlí v České republice se stále zvláštním a šokujícím způsobem podepisuje na krajině. Pro nezasvěceného člověka satelitní snímky a mapy Google Earth nestačí, když se pokouší vyčíst změny v okolní krajině radikálně přetvořené důlním odpadem ukládaným na přilehlé pozemky. Z vyhlídky na jednom z těchto nyní zalesněných kopců, vytvořených stroji, se může naskytnout pohled na jezero s plážemi, moly a parkovišti. Taková vyhlídka jistě obsahuje nemalý podíl absurdity, protože v jezeře, které je bývalou těžební jámou, prozatím nefunguje přirozená biosféra a jeho okolí vykazuje celou řadu zásadních environmentálních zatížení. 

Na dně tohoto jezera, ještě před vytěžením uhlí, stávalo historické město Most, jehož postupná likvidace započala v roce 1964. O slávě i pádu tohoto významného sídla dnes svědčí gotický Kostel nanebevzetí Panny Marie, který byl z centra zanikajícího města přesunut o 857 metrů a v podivném území nikoho dnes vévodí břehům nové vodní plochy, nabízející svým návštěvníkům zdánlivý luxus jezerní riviéry.

Autoři díla Soul City Stephen Hobbs a Marcus Neustetter pocházejí z Johannesburgu, jehož sociální, urbanistický i environmentální charakter je dlouhodobě formován rozsáhlou těžbou zlata. Nalézají tedy mnohé styčné body mezi násilně transformovanou původní přírodou svého rodného města a Mostu obklopeného industriální ne-krajinou. Velká část ekonomiky těžby v Johannesburgu totiž sloužila k intenzifikaci logiky územního plánování z dob apartheidu a upřednostňovala dobývání zlata a nerostných surovin před komunitami a samotnou historií a pamětí, která je definovala. Dodnes se v těžebním pásu, který se táhne z východu na západ Johannesburgu, udržuje atmosféra zanedbávání, chátrání a rozpadu. 

Pro umělce má uměle vytvořená krajina Mostu a dalších těžebních území v severních Čechách podmanivou spekulativní kvalitu. Fakt, že intenzivní důlní činnost může v této oblasti pokračovat ještě dlouhá desetiletí, představuje specifický způsob zobrazování zahradnictví v monumentálním měřítku a nabízí libovolný počet futuristických představ spojených s rozvojem lidských sídel a center volnočasových aktivit v krajině konstruované na základě antihumánního hodnotového systému. Instalace Stephena Hobbse a Marcuse Neustettera připravená pro výstavu Gardening of Soul vtahuje diváky do hyperdestilace historie, místa, kapitálu a náboženství prostřednictvím tvorby artefaktů s využitím uhlí.

Vítáme vás, abyste se stali svědky akce našich úžasných bagrů, nákladních aut a sklápěčů, kolových nakladačů a buldozerů, která vytváří budoucí duši Vašeho města.