Mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES se uskutečnila ve dnech 22. a 23. února 2024 a byla mezioborovou platformou pro kritickou reflexi projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS.

Více o konferenci

Mezinárodní konference
GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES je organizována Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem

Mezinárodní konference zaměřená na péči o lokalitu, komunitu a přírodu z perspektivy aktuálních uměleckých a kurátorských strategií využívajících metaforu zahrady a aspekty zahradničení

Místo konání konference: Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená aula, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Mezioborově chápané téma konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES přibližuje různorodé reálné či symbolické aspekty zahradničení (ve smyslu péče o lokalitu a přírodu, všeobecný blahobyt, jednotlivé komunity, konkrétní jedince a trvalou udržitelnost) z perspektivy aktuálních kurátorských strategií, současných uměleckých projevů i širších filozofických, sociálních, geografických či environmentálních souvislostí. Konference se zaměřuje na postižení metaforické komplexity zahrady a zahradničení a rovněž na interpretaci a kontextualizaci specifických kreativních socio-kulturních přístupů, které v různých rovinách uměleckého výzkumu a umělecké praxe implementují tyto fenomény spojené se starostlivostí, ošetřováním, pěstováním, spoluprací či sdílením do tvůrčího procesu. Výběr konferenčních příspěvků klade důraz na představení konkrétních kurátorských koncepcí a autorských strategií reprezentujících snahy o zahrnutí prvků zahradničení do environmentálně, komunitně, participativně či aktivisticky orientovaných uměleckých projevů i na postižení možnosti kulturního či kreativního zahradničení v širších souvislostech environmentálních, genderových, sociálních či edukačních procesů. Za klíčové hledisko, které významně ovlivňuje koncepci konference přitom lze považovat problematiku interdisciplinarity a mezioborovosti chápanou jako nástroj umožňující komplexní zachycení, interpretaci a kontextualizaci témat zásadně formujících aktuální společenských diskurz.

Kromě umělců, kurátorů umění a badatelů reprezentujících širokou škálu interdisciplinárních přístupů k fenoménu zahradničení jsou mezi účastníky konference přítomni také zástupci spolupracujících komunitních organizací zapojených do projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS. Konference zároveň otevírá další fázi dlouhodobého tvůrčího a výzkumného programu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domu umění Ústí nad Labem symbolicky zarámovaného tématem zahradničení a zaměřeného na prohloubení interdisciplinárního výzkumu a společenské odpovědnosti, které vycházejí ze socio-kulturní mise této fakulty a její výstavní instituce.

---

Výběr konferenčních příspěvků je realizován ve spolupráci pořádajících institucí Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domu umění Ústí nad Labem, a za přispění na projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS participujících institucí: Skaftfell Art Center Seyðisfjörður, Dowd Gallery – SUNY Cortland, Kharkiv Municipal Gallery, Kunst Meran / Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, <rotor> Center for Contemporary Art Graz, Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria Freising a The Trinity Session Johannesburg.