Lesák, lesní koupaliště

První zmínky o Lesním koupališti v Liberci pocházejí z doby před druhou světovou válkou. V roce 2007 bylo koupaliště uzavřeno a chátralo až do roku 2016, kdy začala jeho revitalizace. V roce 2020 bylo Lesní koupaliště předáno do správy spolku Lesní koupaliště z.s. a začala se psát nová etapa jeho historie.  Naším cílem je posílit širokou komunitu, která v areálu díky jeho nesporným kvalitám dlouhodobě působí. Pečujeme o veřejný prostor, který je nejen vodní plochou využívanou v letních měsících ke koupání, ale především přirozeným centrem aktivního odpočinku, sportu či rekreace, stejně jako bezpečným místem pro rodiny s dětmi, výchozím bodem a cílem sportovců nebo místem osvěžení pro seniory.

Lesák, Forest Swimming Baths

The first mentions of the Forest Swimming Baths (Lesní koupaliště) in Liberec date back to before World War II. In 2007, the swimming pool was closed and fell into disrepair until 2016, when its revitalization began. In 2020, the Forest Swimming Baths Association (Lesní koupaliště z.s.) was given the management of the site and a new phase of its history began to be written. Our aim is to strengthen the broad community that has long been present in the area thanks to its undeniable qualities. We take care of a public space that is not only a body of water used in the summer months for swimming, but mainly a natural centre for active rest, sport or recreation, as well as a safe place for families with children, a starting point and destination for sportsmen, or a refreshing place for the elderly.