prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

řešitel projektu

MgA. Adéla Machová, Ph.D.

finanční manažer projektu

MgA. Kristýna Císařová

umělecké rezidence

MgA. Zuzana Doleželová

mezinárodní konference

Ing. Adéla van Laanen

realizace uměleckých děl

Organizace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544 Ústí nad Labem 40001 Česká republika
Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika


Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská ul. 1101/129a
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika