prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

řešitel projektu

MgA. Adéla Machová, Ph.D.

finanční manažer projektu

MgA. Kristýna Císařová

umělecké rezidence

MgA. Zuzana Doleželová

mezinárodní konference

Organizace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544 Ústí nad Labem 40001 Česká republika
Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika


Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská ul. 1101/129a
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika