News

Wong Wo Bik

Dance with the Lake and the Rock #1
digitální tisk, rýžový papír 2023

 

Dance with the Lake and the Rock #2
digitální tisk, rýžový papír 2023

 

Dance with the Lake and the Rock #3
digitální tisk, rýžový papír 2023

 

Blue Gardening 2023
kyanotypie na akvarelovém papíru

 

Gardening of Flowers 2021
obrazy květin, plastový box, lightbox

 

Harmonie v nesouladu – zkoumání člověkem vytvořeného a přírodního prostředí.

Moje první setkání s jezerem Milada, umělým jezerem, mi dalo příležitost vychutnat si jeho krásu a klid pouhým pohledem na jeho nekonečný horizont. Zároveň mi setkání s Tiskými stěnami nabídlo pocit trvalé majestátnosti přírody.

Moje umělecká díla slouží jako reflexní čočka, skrze kterou můžeme uvažovat o složitých vztazích mezi působením člověka a přírodním prostředím. 

Prostřednictvím souhry světla, textury, vrstvy, barvy a formy se snažím zprostředkovat napětí a harmonii mezi precizností umělých prostředí a nespoutanou kreativitou přírody.

Vyzývám diváky, aby rozeznali harmonie skryté v disonanci, aby hledali rovnováhu, která může existovat mezi lidskou inovací a ekologickou ochranou.