News

The Trinity Session

Vzájemné opylování 2022

 

Od roku 2001 se The Trinity Session zabývá způsoby a strategiemi umělecké tvorby ve složitých společensko-veřejných situacích, kde se snoubí dynamika historie, paměti, kontextu, dostupných zdrojů a tvůrčích řešení a vytváří jedinečné umělecké podmínky a příležitosti pro participující autory. Jako globálně praktikující umělce, kteří se narodili a vyrostli v Johannesburgu, motivovala politika sociálních, kulturních i ekonomických změn v Jihoafrické republice, které kontinuálně probíhají od roku 1994, Stephena Hobbse a Marcuse Neustettera k vytvoření interdisciplinárních podmínek pro rozšířenou kolektivní praxi mimo tržní omezení současného světa umění. Proto se mnoho aktivit The Trinity Sessions, které jsou založeny na realizaci permanentních uměleckých děl v městském prostředí, soustředí na principy vytváření místa prostřednictvím kreativity, což umožňuje větší spolupráci v ekosystémech sdílení znalostí a rozvoje projektů.

Tvrdá omezení přijatá v době pandemie Covid-19 přinutily The Trinity Session přehodnotit své působení ve společnosti, a přestože bylo v tomto období realizováno několik celostátních projektů s využitím digitálních nástrojů, tým The Trinity Session se zaměřil na subjektivní prožívání okolního světa, aby pochopil hrozící mentální výzvy spojené se sociální distancí a izolací. Proto byl The Green Projects Programme původně zaměřený na pěstování a ozelenění prováděné z domova dále rozšířen a obohacen o prototypování pěstitelských instalací realizovaných ve sdíleném ateliéru The Trinity Session, a to prostřednictvím projektu Orchards v Orange Grove v Johannesburgu.

Od počátku roku 2022 se The Green Projects Programme vyvinul v propracovanou sérii veřejných interakcí a workshopů zkoumajících paradigma kolektivní péče optikou mykologie, permakultury, designu zaměřeného na děti, uměleckého poradenství atd.

Na základě výběru projektů z portfolia různých členů našeho týmu (včetně Pauline Bortonové, Ciary Struwigové, Tammy Palesy Stewartové, Lavinie Otto-Williamsové, Stephena Hobbse a Marcuse Neustettera) představuje video instalace prezentovaná na výstavě Gardening of Soul: Introduction naši práci formou juxtapozice, kde hlubokou provázanost obsahů naznačuje vzájemné opylování mezi konceptem a realizací, uměním a zeleným aktivismem.