News

Benjamin Hao Lap Yan

Blue Wash, 2021

 

Benjamin Hao Lap Yan využívá uměleckou formu jako prostředek zásahu do již existujícího společenského, environmentálního nebo jinak modelovaného systému. Soustředí se přitom na odhalování zásadního postavení kultury v procesu vnímání a chápání sociálních a přírodních podmíněností a vztahů.

Umělecká díla tohoto autora přitom často odkazují na metodologii a vizualitu různých významných oborů a oblastí lidské činnosti, například kartografie, botanické ilustrace, zemědělské produkce, městské infrastruktury atd. Benjamin Hao Lap Yan se tímto způsobem pokouší narušovat a zpochybňovat dominantní a často mocensky podmíněné narativy, aby oslabil destruktivní tendování ke zjednodušenému na domněnkách a komunikačních manipulacích postavenému vnímání okolní reality. Zachování otevřeného přístupu ke komplexitě světa i umění autorovi dovoluje rozvíjet jednotlivé projekty tak, aby bezprostředně reagovaly na sledované téma a nabízely divákům bližší a na navázání konkrétního vztahu postavený prožitek daného konceptu. V projektu Blue Wash se Benjamin Hao Lap Yan soustředil na využití klasického technologického postupu spojeného s pěstováním konkrétní zemědělské plodiny, řemeslnou výrobou, tradicí odívání a lidové módy i folklorní reprezentací. Barvení indigem bylo kdysi v různých kulturách a oblastech praktikou, která sloužila ke spojení s přírodou.

Industrializace ovšem postupně změnila způsoby výroby a indigo se z individuálního produktu transformovalo na zboží, zatímco získávání materiálu nezbytného pro jeho produkci se stalo méně přímým a subjektivizovaným.

Modrá barva, kdysi vzácný a drahocenný přírodní pigment, se od té doby používá k zakrývání stop špíny a nečistot. V rámci realizace projektu Blue Wash pozval Benjamin Hao Lap Yan k diskusi a rovněž k participaci na následném workshopu odborníky z oblasti umění a kultury i obyvatele vesnice Lai Chi Wo. Každý účastník v rámci této spolupráce přispěl ke společnému dílu tím, že prostřednictvím indigového barvení a kresby voskovým rezistem transformoval starý oděv na významu plný předmět, jehož vznik byl doprovázen procesem sebepoznání a reflexe práce.

Benjamin Hao Lap Yan s přispěním Michala Kolečka