News

Milde Marek a Kristyna

Carpetorium: divoká krajina domova, 2022

 

Projekt Carpetorium: divoká krajina domova, Kristýny a Marka Milde zkoumá, jak jsou naše běžné pokojové rostliny důležité pro vytváření pocitu domova, zakořenění s místem a sounáležitosti s přírodou. Domácí rostliny, které považujeme za obvyklou součást našich životů, nejsou jen pouhou dekorací, jsou významnou součástí naší identity a psychologie našich domovů. Pěstujeme je a hýčkáme často i po generace, poskytují nám každodenní radost, útěchu, vzbuzují pocit harmonie. V kombinaci s dalšími domácími předměty vytváří nové fiktivní ekosystémy, duševní krajiny v uzavřeném prostoru architektury. Instalace Carpetorium reflektuje současný rozporuplný vztah přírody a civilizace a zároveň nabízí model propojení těchto dvou zdánlivě oddělených světů.

Carpetorium: divoká krajina domova je prostorová instalace, která má podobu symbolické zahrady vytvořené z pokojových rostlin zapůjčených z různých domácností. Takto shromážděná florální kolekce slouží jako zdroj pro fantaskní instalaci, ve které tyto rostliny prorůstají ornamentálním „létajícím kobercem“. Lidé se zde mohou posadit, kontemplovat a nahlížet na rostliny z nového úhlu. Projekt propojuje příběhy rostlin s příběhy lidí, ornament koberce se zde prolíná s živou květinou a připomíná, že spojení s přírodou je v nás hluboce zakořeněné.

Pokojové květiny většinou pochází ze vzdálených hustě zalesněných tropických oblastí, a jsou tak schopné se adaptovat na stinné a vytápěné podmínky našich obydlí. Tyto rostliny tak paradoxně reprezentují ostrůvky divoké vegetace, které pěstujeme uvnitř domovů a které v přírodě v současnosti mizí. „Létající koberec“ diváka pomyslně transportuje mezi domácím prostředím a deštným pralesem. Carpetorium tím poukazuje na transkulturní a interkontinentální spojení mezi tropickými a domácími rostlinami ovlivněné globalizací a konzumním chováním naší společnosti. 

Součástí projektu se stal open call, v jehož rámci umělci vyzvali místní obyvatele, aby se zapojili do projektu. Účastníci zapůjčili své pokojové rostliny a sdíleli s autory jejich osobní příběh. Světy domovů se tak v instalaci Carpetorium prolínají se světem umění, aby ve vzájemné komunikaci a porozumění vytvořily místo – „komunitní zahradu“ –, kde je možné usednout a společně uvažovat o našem vztahu k přírodě.

Projekt navazuje na instalaci Kristyny a Marka Milde Carpetorium: Ztracené a nalezené zahrady Manhattanu, vytvořenou z pokojových rostlin nalezených v městském odpadu na ulicích v New Yorku a prezentovanou v roce 2021 v MoCA Westport.

Carpetorium je součástí cyklu projektů založených na myšlence archivů, sbírek a kategorizace informací, ve kterých Kristyna a Marek Milde zkoumají enviromentální témata současnosti.

Kristyna a Marek Milde s přispěním Michala Kolečka