News

Tin Man

Learning Shan Shui, Generating Feng Shui 2023
jednokanálové video

 

Umělecký projekt Man Tina je inspirován čínským stylem malby inkoustem Shan Shui (hora a voda), který zachycuje podstatu přírodní krajiny a čerpá inspiraci ze znaků hor, vodopádů, mostů, domů, tekoucí vody, rafinovaných učenců a dalších elementů. Tento jedinečný historický umělecký kánon je založen na kompozici, která prostřednictvím perspektivy rozptýlených bodů zdůrazňuje pocit rovnováhy vystavěný na třech složkách – cestě, prahu a srdci – a rovněž na akcentování tradičních čínských prvků kovu, dřeva, vody, ohně a země. Těchto pět prvků je přitom úzce spjato se starověkou geomantií Feng Shui (vítr a voda), která Číňanům pomáhá porozumět harmonickým, dynamickým a energetickým silám okolního prostředí.

Zájem Man Tina je přitom soustředěn na rozvíjení možností malby Shan Shui při využití technologií strojového učení a počítačového vidění s důrazem položeným na ohledávání stále se posouvajících hranic nástrojů umělé inteligence ve tvůrčím procesu. Zároveň si autor v této souvislosti klade otázky, jaké inovativní významy spojené s geomantií Feng Shui lze v takto vytvářeném obraze virtuální krajiny zaznamenat. Využívá přitom nástroje Branching Form (větvení), aby prozkoumal, jak umělá inteligence dokáže vytvořit obrazy Shan Shui a zároveň nově interpretovat elementy Feng Shui, přičemž s využitím generativních procesů realizuje nové sady uměleckých děl. Technologie počítačového vidění pomáhá při identifikaci konkrétních zvířat nebo předmětů rozvíjených koncepty Branching Form, obohacuje vizuální interpretaci a zkoumá její rezonanci s lidským vnímáním.

Prostřednictvím takto strukturovaného uměleckého zkoumání Man Tin upozorňuje na rozdíly mezi lidmi a stroji v procesech pozorování a vidění. Zvýrazněné formy v krajinářském díle provokují k zamyšlení nad různými perspektivami, které zastáváme. Začlenění označených zvířat a předmětů odráží automatizované principy Branching Form v myšlenkovém systému Feng Shui a zve k hlubšímu pochopení vzájemného propojení mezi lidmi a krajinou Shan Shui. 

Název uměleckého díla prezentovaného Man Tinem v rámci výstavy Gardening of Soul je odrazem sledovaných myšlenek – „Učíme se Shan Shui, vytváříme Feng Shui“. Tento přístup může poskytnout novou perspektivu, abychom ocenili malby Shan Shui a porozuměli problematice Feng Shui, stejně jako významu umělé inteligence a počítačového vidění při generování krajiny, která nás ve věku počítačového vidění a strojové inteligence nakonec znovu spojí s přírodou.