News

Kurmaz Sasha

Queer Garden, 2019

 

Projekt Queer Garden, který Sasha Kurmaz realizoval s kurátorskou podporou Lizavety German a Marie Lanko v ukrajinském Charkově, je formován tematicky zacíleným uměleckým a občanským aktivistickým gestem usilujícím o podporu rozvoje práv minoritních komunit a všeobecného respektu k „jinakosti“. Koncept tohoto díla kombinoval principy péče o veřejný prostor a upevňování potenciálu otevřené společnosti, když se prostřednictvím performativního gesta soustředil na vybudování místa reprezentujícího solidaritu s LGBTQ+ komunitou. Sasha Kurmaz intervenoval do jednoho z charkovských náměstí, aby posílil jeho atmosféru výsadbou výhradně dvoudomých rostlin – například topolu, vrby, osiky, rakytníku či konopí –, které v metaforické rovině odkazují k symbolice sledované sexuální odlišnosti. Součástí díla se staly snaha o kultivaci konkrétní lokality, kooperace s obyvateli, kteří ji každodenně využívají, a také proces výsadby nových rostlin chápaný jako prostor pro setkání a společnou smysluplnou práci směřující k budoucnosti. V širším kontextu koncepce díla Queer Garden odkazovala k bohaté tradici umělecké angažovanosti navazující na legendární projekt Josepha Beuyse 7000 dubů realizovaný v roce 1982 v rámci výstavy documenta 7 v Kasselu. Princip sociálního sochařství ovšem byl v situaci Charkova dynamizován jak faktem absentující místní zkušenosti s využíváním potenciálu současného umění k intervencím do veřejného prostoru, tak radikálním obsahem, neboť pro podstatnou část ukrajinské společnosti jsou témata spojená s existencí a právy LGBTQ+ komunity stěží uchopitelná a v jistém smyslu i stěží akceptovatelná. 

Projekt Queer Garden tedy vytvářel prostor pro růst nově zasazených stromů uprostřed města, v zóně odpočinku a klidu, aby v momentě zastavení vyzýval uživatele k zamyšlení nad vlastní schopností pochopit, respektovat a otevřít se potřebám komunity v její rozrůzněnosti i komplexitě. Projekt Queer Garden byl s podporou Kharkiv Women’s Association Sphere (sphere.org.ua) a PrideHub realizován Sashou Kurmaz v roce 2019 v rámci Second Biennale of Young Art, které s podtitulem It seems, I am entering our garden uspořádala Kharkiv Municipal

Gallery, a na výstavě Gardening of Soul: Introduction je představen prostřednictvím prezentace fotografické dokumentace a dalších doprovodných materiálů.

Sasha Kurmaz a Boris Filonenko s přispěním Michala Kolečka