News

Černický Jiří

DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Autor fotografií Lukáš Jasanský

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

Autor fotografií Lukáš Jasanský

 

VÝSTAVA V DOMĚ UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Památník Viktora Ullmanna 2023/2024
kámen, prostorová instalace, skica

 

Jiří Černický se ve svém projektu připravovaném pro veřejný prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zaměřil na reflektování kulturní paměti Ústí nad Labem. V konceptuálně laděném, a přesto monumentálním objektovém gestu připomíná krátkodobé působení jedné z klíčových osobností středoevropské meziválečné umělecké scény Viktora Ullmanna na pozici ředitele operního souboru místního městského divadla v letech 1927–1928. Tento česko-rakouský hudební skladatel se narodil v roce 1898 v tehdy ještě nerozděleném Těšíně a po skončení I. světové války nejprve krátce ve Vídni studoval u světoznámého skladatele Arnolda Schönberga a následně přesídlil do Československa, kde významným způsobem spoluurčoval vývoj soudobého hudebního života. Během svého angažmá v Ústí nad Labem přitom bydlel v jednom z činžovních domů ve čtvrti Klíše, kde se nachází i centrum univerzitního kampusu. Po obsazení Československa nacistickým Německem byl Viktor Ullmann jako příslušník židovské komunity pronásledován a v roce 1942 deportován do terezínského ghetta. Tam se stal součástí okruhu terezínských skladatelů, dál umělecky tvořil a organizoval bohatý ilegální kulturní život, prostřednictvím kterého se zde věznění muži, ženy i děti snažili čelit brutalitě svých trýznitelů. 16. října 1944 byl Viktor Ullmann společně s dalšími židovskými hudebními skladateli Pavlem Haasem a Hansem Krásou převezen v takzvaném uměleckém transportu do Osvětimi a krátce po svém příjezdu zavražděn v plynové komoře. 

Památník navržený Jiřím Černickým tvoří naddimenzovaný, do země částečně zapuštěný kamenný valoun, tvarově podobný těm, které se v miniaturní podobě pokládají pro uchování vzpomínky na stély židovských hrobů. Jeho tvar a výrazná terénní vlna, která ho obklopuje, snad také mohou připomínat dopad záhadného meteoritu. Kámen je vyzvednut z přírodního prostředí a ponechán bez dalších úprav. Na jeho hrubém a vlnícím se povrchu je vysekán nápis odkazující k příběhu života a smrti Viktora Ullmanna. Toto tajemné místo, snad archeologické naleziště či lokalita určená k vědeckému průzkumu, aktivizuje pozornost, která dnes a denně čelí destruktivní expanzi zapomnění a nepozornosti k hrůzám minulosti i jejich plíživému návratu do zákoutí přítomnosti.

Viktor Ullmann 

Česko-rakouský skladatel židovského původu

*1. 1. 1898 

Studoval u Arnolda Schönberga. 

V letech 1927–1928 hudební ředitel divadla v Ústí nad Labem 

V září 1942 deportován do Terezína

17. 10. 1944 zavražděn v Osvětimi