News

Kovanda Jiří & Lovětínská Ivana

DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Autor fotografií Filip Trubač

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

Autor fotografií Lukáš Jasanský

 

VÝSTAVA V DOMĚ UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Skryté rostliny 2023/2024
interiérová instalace, digitální tisk

 

Projekt, který vzniká ve spolupráci Jiřího Kovandy a Ivany Lovětínské, je tematicky zaměřen na klientky a klienty Kulturního klubu Dobrovolnického centra Ústí nad Labem. Tento prostor je využíván a rovněž postupně budován komunitou ukrajinských migrantů, především žen a dětí, kteří se do České republiky uchýlili před ruskou válečnou agresí. Nabízí přitom vzdělávací programy, zájmové kroužky, poradenské služby, a hlavně slouží jako místo k setkávání se a podpoře v tíživých situacích, se kterými se musí jeho návštěvníci vystavení náročným životním zkouškám často bolestně vyrovnávat. Jiří Kovanda a Ivana Lovětínská se přitom snaží prostřednictvím své umělecké intervence o rozvoj celkové kvality interiéru tohoto klubu, když ho zabydlují objekty, které posilují jeho specifické s konkrétními aktivitami provázané funkce. Posuvné dveře, rozměrné sedací polštáře, látkové závěsy či nástěnné paravány nabízejí možnost členit či upravovat jednotlivé místnosti pro účely pracovních schůzek, dětských her či společenských setkání. Motivy květin nalezené umělci v odborných přírodovědných publikacích a využité ve formě potisků či textilních vzorů, přitom odkazují k péči o sdílené místo, ale také k přirozeným aktům obdarování či zakořenění v novém a neznámém prostředí. Společný barevný výraz jednotlivých intervencí, jejichž charakter osciluje mezi prvky designu a konceptuálního uměleckého gesta, vychází z aktuální existující situace v řešeném interiéru. Zároveň ale reprezentuje identitu komunity hledající i s podporou aktivit Kulturního klubu novou perspektivu v jejich současném azylu, neboť nepřímo akcentuje žlutou a modrou, tedy ukrajinské národní barvy. Monumentalizované a rastrem reprodukční technologie abstrahované, geometricky rytmizované obrazy rostlin, jako by doplňovaly interiér Kulturního klubu o atmosféru původního a nyní násilně opuštěného domova, neboť vyvolávají vzpomínky na ztracený klid rozlehlých lánů zlátnoucího obilí a jas nebe horkého letního dne.