News

Kolečková Zdena

DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

 

WORKSHOP CESTA DO PRAVĚKU

Workshop realizovaný jako součást díla Mostecká archa Zdenou Kolečkovou pro a ve spolupráci se ZUŠ Most. Workshop sestával z výletu do Botanické zahrady v Teplicích, kde jsme navštívili expozici věnovanou třetihorní krajině a rostlinám podkrušnohorské pánve, exkurze do Domu umění Ústí nad Labem a návštěvy výstavy Gardening of Soul, vytváření reliéfních záznamů inspirovaných dávno vyhynulými rostlinnými druhy i tím, co nás zrovna napadlo, maleb na textil a fotografických záznamů našeho společného putování do pravěku nejen města Most.

 

VÝSTAVA V DOMĚ UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Mostecká archa 2023/2024
instalace v prostoru, beton, uhlí.

Základní tvar objektu/sochy vychází ze symbiózy dvou geometrických těles, v podstatě z jednoho statického kvádru a s ním spojeného druhého „kvádru“ zprohýbaného, dynamizovaného. Spodní kotvící tvar představuje robustní základnu, pevné východisko, vrchní evokuje efemérní, jakoby větrem rozevlátý prvek – tenký arch papíru ve standardním formátu pokrytý lineární kresbou. Její motiv odkazuje ke zkamenělinám lístků, plodů, semen a kůry třetihorních rostlin, z nichž vzniklo mostecké uhlí. Socha bude odlita z betonu – tedy ze stejného materiálu, z něhož byl v nedávné minulosti postaven takřka celý nový Most poté, co těžbě uhlí nenávratně ustoupilo historické středověké jádro tohoto města. Právě beton sám o sobě symbolicky obsahuje prvek metamorfózy jednoho materiálu ve druhý. Podobně jako uhlí, které vzniklo přeměnou rostlin v nerost, tak i pevný a tvar původní formy přesně kopírující betonový odlitek odráží příběh transformace, kdy spojení dílčích materiálových východisek přináší unikátní kompozitní nadhodnotu. Povrch, do něhož je vygravírován motiv třetihorních rostlin, symbolicky tvoří směs betonu a uhelného prachu umožňující zúročit efekt „uhelného sgrafita“ a „proškrábat se“ dějinami až k vlastním kořenům. 

Námět fragmentu rostliny zaznamenaný na pohozeném „listu papíru“, transformovaném do podoby zvlněného betonového bloku, zároveň vychází ze základního tvaru panelových domů mosteckých sídlišť. Koncept projektu z výše uvedených hledisek vytváří zpětnou dějovou linku z antropocénní přítomnosti a nedávné industriální minulosti směrem k tajuplnému dávnověku jezer, močálů a světélkujících bažin, které oblast dnešního Mostu zaplňovaly před prvopočátky lidské civilizace. Motiv archu papíru s vědeckou paleobotanickou ilustrací rovněž odkazuje k badatelským aktivitám německých romantických myslitelů, zejména Alexandra von Humboldta, který se do podkrušnohoří opakovaně vracel objevovat místní endemity i načerpat sílu z teplických termálních pramenů.

Objekt vzniká v partnerství se Základní uměleckou školou Most, a proto jeho velikost zohledňuje především měřítko dětské postavy a uzpůsobuje se perspektivě pohledu dětských očí. Ve spolupráci s touto vzdělávací institucí bude uskutečněna série workshopů zaměřená na realizaci dětských tvůrčích projektů.