News

Aken Van Sam

Tree of 40 Fruit, od roku 2011

 

Projekt Tree of 40 Fruit Sama Van Aken kombinuje výzkum tradice místního ovocnářství, kreativní rozvíjení pěstitelských postupů a uměleckou praxi využívající intervenční site-specifické a rovněž kolaborativní vyjadřovací strategie ve veřejném prostoru. Každý strom realizovaný umělcem v rámci tohoto projektu reaguje na přírodní dědictví lokality, pro kterou je navrhován a kde je umístěn a kultivován. Stává se uměleckým dílem a rovněž zemědělskou a kulturní památkou, neboť odkazuje na bohatou historii ovocnářství reprezentovanou tradičními odrůdami ovoce, z nichž mnohé jsou kriticky ohroženy industrializací farmářské produkce.

Sam Van Aken, který je profesorem na School of Art na Syracuse University ve státě New York, v jejímž kampusu v roce 2011 zpřístupnil první Tree of 40 Fruit, začal se svým výzkumem právě v této oblasti. Dnes zde disponuje starým sadem s původními a nezřídka zapomenutými ovocnářskými odrůdami, který je základnou pro jeho další experimenty. Autor při modelaci jednotlivých stromů vychází z přírodního bohatství odrůd peckovin a jejich kultivarů – broskví, mandlí, meruněk, nektarinek, švestek, třešní –, které nabízejí mimořádnou variabilitu od barvy a doby květu, vzoru listů, velikosti, tvaru, barvy, textury a chuti plodů. Využívá přitom chromozomální podobnost těchto odrůd, která mu dovoluje soustředit prostřednictvím roubování v koruně jednoho stromu čtyřicet různých plodů.

Tree of 40 Fruit vznikají procesem štěpování, který je v uměleckém konceptu Sama Van Aken jakýmsi vyvrcholením celoroční umělecko pěstitelské aktivity – od zimního sběru odnoží, přes jarní roubování, následné zacelení a konečně další dlouhodobou starost o růst každého stromu. V rámci tohoto procesu přitom vzniká kresba s přesným vyznačením pozic jednotlivých naroubovaných odrůd. Výsledkem takového soustředěného snažení jsou stromy obohacující potenciál konkrétního místa, kvetoucí po celé jaro odlišnými odstíny růžové a bílé barvy a rodící různorodé chutné plody od konce léta do začátku podzimu.

Projekt Tree of 40 Fruit, dnes v desítkách kusů rozšířený od Kalifornie po Maine, lze vnímat jako projev expanzivního sochařství pronikajícího do veřejného prostoru, spoluurčujícího jeho vnímání a rozevírajícího před jeho uživateli společně sdílený smysl pro přirozený řád věcí a environmentální odpovědnost. Sam Van Aken prostřednictvím těchto živých skulptur akcentuje otázky spojené s biologickou rozmanitostí, industrializací zemědělství, narušováním symbiózy člověka a přírody, respektem k procesům trvale udržitelného rozvoje a rovněž komunitní sounáležitostí a spoluprací.

Sam Van Aken s přispěním Michala Kolečka