News

Hafnargarður Group

Hafnargarður Community Garden, 2012 — ongoing

 

Hafnargarður – Přístavní zahradu – založila v roce 2012 skupina lidí na skládce v Seyðisfjörðuru, městečku s 650 obyvateli, které leží v oblasti Icelandic Eastfjords. Cílem této skupiny bylo vytvořit všem přístupnou komunitní zahradu a aktivizovat a vylepšit centrálně umístěnou část veřejného pozemku, určenou pro průmyslovou zástavbu, ale dosud nevyužívanou. Po dohodě s městem může zahrada v tomto místě existovat do doby, než se komerční využití stane aktuální.

Návrh a výstavba Hafnargarðuru byly a stále jsou komunitním dílem, přesto lze zmínit několik osob, které v prvních letech pomáhaly vytvářet vizi a rámec parku a koordinovaly jeho postup: Aðalheiður Borgþórsdóttir, Hanna Christel Sigurkarlsdóttir, Julia Martin, Klæs Poulsen, Litten Nystrøm, Snorri Emilsson, Tinna Guðmundsdóttir a Þórunn Eymundardóttir. Ke skupině Hafnargarður se v průběhu let připojilo mnoho dalších lidí, kteří projekt aktivně podporovali, a všem jim děkujeme za jejich cenné příspěvky. Zvláštní poděkování patří městu Seyðisfjörður za finanční podporu a trvalý závazek podporovat umění ve veřejném prostoru. 

Skupina Hafnargarður společně vybudovala cesty a dlážděné náměstí, vysadila více než 100 stromů, založila bylinkovou zahrádku pro původní rostliny a po dobu 10 let zahradu udržovala. Pod vedením Skaftfell Art Center byla v jejím rámci rozvíjena sochařská zahrada, ve které je dnes umístěno několik soch. V letních měsících se zde také každoročně koná dětské dobrodružné hřiště a řada představení a akcí. 

Hafnargarður se nachází na Islandu, kde je život tvrdý: od listopadu do února do údolí nesvítí přímé slunce, zimní bouře a silné sněžení bičují stromy, na louce se každou zimu na několik dlouhých týdnů vytvoří ledová pokrývka a vegetační období trvá pouze od května do září. Půda na zahradě byla odebrána z mořského dna fjordu a tvoří rovné, chudé a mírně slané podloží, které je pro růst čehokoliv výzvou. Rostliny, které tyto podmínky přežily, patří k nejodolnějším a nejživotaschopnějším druhům islandské flóry: vrby a břízy, jetel a trávy a řada skromných, ale krásných bylin. Mnohé z nich se tradičně používají k léčebným účelům. Cílem bylinkové zahrady Hafnargarður je poukázat na atraktivitu a užitečnost těchto rostlin.

Hafnargarður se tak snaží poskytnout místo pro veřejné umění a komunitní aktivity v souladu s úsilím o ochranu a podporu flóry fjordu.

Julia Martin, Skaftfell Art Center Seyðisfjörðuru