News

Cokarić Hrvoje

Invalid Protocols, 2022

 

Dílo Invalid Protocols vytvořil Hrvoje Cokarić s kurátorskou podporou Marije Stipišić Vuković pro zahradu Muzea výtvarných umění ve Splitu v rámci participace této instituce na projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS. Tento autor se dlouhodobě věnuje tématům spojeným s ekologií, která zasazuje do širšího sociokulturního kontextu s důrazem kladeným na komunikaci s prostorem a komunitou i zapojování nových technologií do kreativního procesu. Zmíněné principy Hrvoje Cokarić promítá do vyjadřovacích strategií zaměřených do oblasti akustické ekologie, když se ve své práci soustředí na výzkum rostlin a jejich schopnost generovat v závislosti na podnětech z okolního prostředí elektrické signály, které pomocí speciálního vybavení, počítačů a syntezátorů převádí do hudby. Výchozím bodem díla Invalid

Protocols se stala existující umělecká site-specifická instalace Zahrada minulosti a budoucnosti, jejíž vznik v Muzeu výtvarných umění ve Splitu v roce 2015 inicioval jeho tehdejší ředitel Branko Franceschi v kooperaci se Sdružením permakultury Dalmácie. V rámci tohoto projektu byly v zahradním traktu budovy muzea v sedmnácti kontejnerových popelnicích vysazeny různé středomořské rostliny (oliva, jahodník, rozmarýn, agáve, fíkovník, vavřín, oleandr…). Kompozice tohoto environmentálního modelu vytvořeného na základě konceptu Marko a Mariky Pogačnik a Simony Čudovan kombinuje podobu mandorly jako ženského principu a dvou šípů jako mužského symbolu a reprezentuje energetické semínko, zárodek nového prostoru a budoucí náplň této instituce.

V tomto inspirativním prostředí se Hrvoje Cokarić zaměřil na reakci rostlin na poezii, když pečlivě vybral konkrétní básně, které soustředěně předčítal stromům, keřům, bylinám… Konstruoval tak nový druh zvukové krajiny, která oživuje přírodu doslova organickými variacemi tónů, rytmů a barev. Záznam těchto signálů generoval podmanivé zvukové kompozice, které lze popsat jako „organickou elektronickou hudbu“, jež dosahovaly spontánní komunikace a nenucené atmosféry, čímž obohatily muzejní zahradu o zcela nový rozměr.

Tímto projektem, který umožnil divákům nepřímo slyšet a vnímat jemné, jinak nezaznamenatelné zvuky rostlinného světa, se Hrvoje Cokarić snaží prohloubit spojení s přírodním světem, aktivizovat všechny vrstvy společnosti a apelovat na návrat k přírodě, na návrat ke kořenům. Jedná se o umělecky naléhavou výzvu k udržitelnému životu v souladu s životním prostředím a všemi jeho složkami.

Ambientní audiovizuální instalace Hrvoje Cokariće Invalid Protocols se po uvedení v Muzeu výtvarných umění ve Splitu představuje v rámci výstavy Gardening of Soul: Introduction v performativní autorské adaptaci reagující na prostředí Domu umění Ústí nad Labem i místní komunitu.

Hrvoje Cokarić a Marija Stipišić Vuković s přispěním Michala Kolečka