News

Herold Barbara & Huth Florian

Drafts rwa 2023
tuš a tužka na papíře

 

Maus rwa 2023
tisk

 

Metastabil (Gipsy, Bedřich, Ingo) 2023
video

 

Barbara Herold a Florian Huth prostřednictvím společné umělecké práce zkoumají témata, která tvoří přirozené průsečíky mezi přírodou a systémy spojenými s procesy digitální transformace a virtualizace našich životů. Zaměřují se přitom na hledání specifických projevů přírodního světa, které různými uměleckými prostředky zachycují v jejich jedinečné kráse a struktuře a následně interpretují s využitím technologických nástrojů dovolujících zapojit do tvůrčího procesu aspekty počítačového zpracování či algoritmických automatizovaných postupů. Pomocí specificky definovaných kritérií tak tito autoři provádějí jakési pseudovědecké inventury, když propojují nové a staré metody měření a zaznamenání či dokumentace reality.

Pro výstavu Gardening of Soul Barbara Herold a Florian Huth připravili sérii projektů čerpajících inspiraci z místně-specifického průzkumu realizovaného v rámci rezidenčního pobytu v Domě umění Ústí nad Labem. V sérii videí se soustředili na dokumentaci kamenných viklanů v dostupném okolí, když postupně navštívili následující lokality: Dürröhrsdorf u Drážďan (DE), Rybničná-Bochov (CZ), Martinlamitz u Selbu (DE), Nagel u Marktredwitz (DE), Bedřichov (CZ), Jizerka (CZ), Szklarska Poręba (PL). Krátké snímky pořízené během těchto výprav zaznamenávají fyzickou interakci autorů s těmito mohutnými, zdánlivě strnulými, a přesto křehkými a vratkými skalními útvary. Věčnost přírody se v jejich neočekávaném pohybu proměňuje v metaforu ohrožení, nestability a nejistoty spojenými se zesilujícími projevy postupující environmentální krize. V cyklu Real World Assets (rwa) Barbara Herold a Florian Huth zachycují specifika jedinečných krajinných celků pískovcových skal podél česko-německé hranice, například horolezecké stěny v Rájci, Tisé, Jetřichovicích, a rovněž čedičové vyvřeliny Panská skála u Kamenického Šenova. Záznamem pomocí 3D skenování a fotogrammetrie vytvářejí abstrahované modely krajiny, které symbolizují konkrétní detaily formující její neopakovatelný charakter. Tyto modely jsou následně transformovány do podoby jemných kreseb realizovaných s využitím tuše a tužky umístěných v řezacím plotru, který funguje na podobném principu, jako CNC stroje. Podmanivost krajinného rámce je tak divákům zprostředkována ve formě přesných a racionálně vedených linií provedených strojem, které proměňují emoci vzbuzovanou krásou a majestátem přírody v úžas nad estetickou dokonalostí záznamů její neopakovatelnosti, vytvářených chladnými nástroji technologických aparátů.