News

Resner Andrea

Constellating Spirit: Mother Line 2023
video, prostorová instalace

 

Chorvatská konceptuální umělkyně Andrea Resner pro výstavu Gardening of Soul v Domě umění Ústí nad Labem připravila instalaci nazvanou Constellating Spirit: Mother Line, která vyjadřuje její dlouhodobý zájem o průzkum oblasti ženské tvořivosti související se sny, mytologií, symboly, magickým a intuitivním vztahem k realitě, zejména přírodě. V díle této umělkyně je přítomný přímý a hluboce prožívaný vliv přírody utvářející její světonázor i estetické postoje, který se pokouší přenést do artificiálního, uzavřeného prostředí galerie. Neguje tak hranici mezi naturální a uměleckou (architektonickou) dimenzí a vytváří z výstavního prostoru zcela kontemplativní říši. Její vytříbené výtvarné cítění se projevuje v jemnosti prezentovaného díla, která ovšem zároveň vyvolává v divácích intenzivní emoce, neboť před nimi otevírá nečekané rámce pro uvažování o našem spojení s přírodou a životním prostředím obecně. Zcela specifický a originální vztah k flóře a fauně, smysl pro nezřetelné proudy, důraz položený na výměnu a interakci životních sil, které propojují celý vesmír, jsou přitom základními hnacími silami kreativity Andrey Resner. 

Ta se projevuje prostřednictvím rafinované site-specifické multimediální formy kombinující různorodé vyjadřovací prostředky – kresbu, experimentální film a animaci, prostorovou instalaci, performanci, kostýmní design a také poezii. Podmanivý environment disponuje estetickým nábojem, který nabízí návštěvníkům galerie možnost nahlédnout za hranice každodennosti, do sfér„přirozeného stavu věcí“, kde je spojení mezi člověkem a prostředím zcela harmonické a souladné. Takové, do jisté míry utopické směřování, lze přitom v současné době chápat jako zcela legitimní a relevantní, protože varuje před nepřijatelným a nevyváženým vztahem člověka k životnímu prostředí s globálními důsledky, které stále více pociťujeme. Z celkové atmosféry instalací Andrey Resner však přesto stále vyzařuje uklidňující, až terapeutický efekt, který v dnešním kontextu zdaleka není bezvýznamný. 

Její příběh odehrávající se v tajemných, energií nabitých situacích nás vede mnoha neočekávanými směry i do míst, kde je vše možné a kde téměř cítíme přítomnost neviditelných víl, elfů a dobrotivých přírodních duchů. Odhodlání autorky pobízet návštěvníky, dovolit jim prožívat na více úrovních vnímání, přesahuje oblast výtvarného umění a vyžaduje od pozorovatele mnohem více – naprostou participaci a duchovní soustředění. Výsledkem takového odevzdání se je inovativní zkušenost se světem, který se nám jeví svěží a nekonečný, jako by znovu pulzoval ve své vitalitě a skutečně „překypoval láskou“.