News

Janda Jiří Philippe & Mach Václav

DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Autor fotografií Lukáš Jasanský

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

Autor fotografií Filip Trubač

 

VÝSTAVA V DOMĚ UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Šíření 2023/2024
skici k realizaci

 

Objekt Šíření je horizontálně orientovanou plastikou, přímo napojenou na přilehlý mobiliář, která přitom slouží také jako gril a odkazuje svou estetickou strukturou k archetypu kruhových shromaždišť, často budovaných právě okolo ohně. Záměrem je, aby byl tento objekt užíván identickým způsobem. Měl by se stát jakýmsi středobodem rozhovorů, debat a diskuzí, do kterých každý přináší osobní podnět. Místem, kde se informace shlukují, aby se následně dále šířily, a to podobným způsobem, jakým tomu bylo v této lokalitě v minulosti, neboť se nachází v areálu vysokoškolských kolejí. Právě zde v listopadu roku 1989 působil Stávkový výbor Pedagogické fakulty, který sehrál důležitou roli centra rezistence proti tehdejšímu autoritářskému režimu a distribuce svobodných informací podněcujících další vývoj Sametové revoluce. Z této myšlenky vychází samotné tvarové řešení tohoto objektu, které reprezentuje organické znaky. Kořeny či šlahouny vybíhající za země jsou koncipovány jako nosné rámy laviček, stolů i dalšího mobiliáře. Všechny tyto výběžky se pak sbíhají směrem ke středu, tedy k centrálnímu objektu grilu.

Rituální význam objektu Šíření je tedy spojen s ohněm, který lze vnímat jako obraz naší věčné touhy po světle v bezedném stínu noci i spalující posedlosti vystupující z dynamiky tančících plamenů. Oheň proplétá v jednom momentu naději a vášeň, září na cestu v temných chvílích a ohřívá duše. Náš vnitřní ohnivý plamen, zdánlivě neměnný, a přesto procházející permanentní metamorfózou, zrcadlo podstaty i znak nových začátků, svědek procesu transformace, kdy se staří lidé stávají aspoň na okamžik opět mladými a mladí dospívají. V mytologii a literatuře je oheň často vnímán jako metafora poznání a osvícení. Představuje zdroj moudrosti, který nás láká k pronikání do temných zákoutí našeho vědomí. A konečně je oheň rovněž symbolem spojení a společenství. Ohniště se stává místem setkání a komunikace, kde lidé sdílejí své příběhy a zpívají písně. Tvoří pouto mezi generacemi, jako by se v něm uchovávaly vzpomínky a zkušenosti všech, kteří okolo něho seděli před námi. 

Objekt Šíření doplní předpolí Domu umění Ústí nad Labem a otevře ho k užívání jak v rámci různorodých akcí pořádaných touto institucí, tak dalším návštěvníkům, například studentkám a studentům ubytovaným na vysokoškolských kolejích. Posílí tak potenciál tohoto kulturního centra směrem ke komunitám, které jsou jeho přirozenými cílovými skupinami a obohatí jeho bezprostřední okolí o funkce dovolující rozvoj volnočasových aktivit a posílení kvality života v dané lokalitě.