News

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – představení díla ve veřejném prostoru, Šíření – autor díla: Jiří Philippe Janda & Václav Mach

Objekt Šíření doplnil předpolí Domu umění Ústí nad Labem a otevřel ho k užívání jak v rámci různorodých akcí pořádaných touto institucí, tak dalším návštěvníkům, například studentkám a studentům ubytovaným na vysokoškolských kolejích. Posílí tak potenciál tohoto kulturního centra směrem ke komunitám, které jsou jeho přirozenými cílovými skupinami a obohatí jeho bezprostřední okolí o funkce dovolující rozvoj volno časových aktivit a posílení kvality života v dané lokalitě.