News

Základní umělecká škola Most – představení díla ve veřejném prostoru, Mostecká archa – autor díla: Zdena Kolečková

První část workshopu pro ZUŠ Most vedeného Zdenou Kolečkovou proběhla 27. 2. 2024. Jednalo se o společný výjezd do Botanické zahrady v Teplicích, kde žáci ZUŠ pod vedením Zdeny Kolečkové fotografovali na Instax prehistorické rostliny, jejichž vzory poté inspirovaly děti k další tvorbě v následujících částech workshopu. Poté žáci ZUŠ Most navštívili společně se Zdenou Kolečkovou a kurátorem výstavy Michalem Kolečkem výstavu Gardening of Soul v Domě umění Ústí nad Labem.
Druhá část workshopu proběhla v ZUŠ Most dne 19. 3. 2024. V této části si žáci připravili podklady pro tisk na textil (trička). Dne 26. 3. 2024 se uskutečnila třetí a poslední část workshopu, kdy si žáci ve spolupráci se Zdenou Kolečkovou tiskli vlastní motivy na trička.

Všechny tři workshopy proběhly v rámci představení díla vytvořeného pro veřejné prostory města Most z projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS. Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS je realizován Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem v letech 2022–2024 a podpořen Fondy EHP a Norska 2014–2021.