News

Člověk v tísní Ústí nad Labem Předlice – workshopy a slavnostní předání díla ve veřejném prostoru, Membrána – autor díla: Robert Vlasák

Dne 6. 3. 2024 proběhl v prostorách Domu umění Ústí nad Labem pod vedením Jany Linhartové, odborné asistentky ateliéru Design keramiky, keramický workshop pro děti z centra Člověka v tísni v Předlicích. Během workshopu účastníci pracovali s keramikou a připravili si keramické výrobky pro následující workshop vypalování keramiky technikou raku, který byl součástí slavnostního předání díla Membrána Roberta Vlasáka a proběhl 28. 3. 2024 v centru Člověka v tísni v Předlicích.

V druhé části workshopu si děti na místě své výrobky glazovaly a vložily do raku pece, ve které se pak v průběhu celého dne výrobky vypalovaly. Celý den probíhaly na místě další doprovodné akce, například graffiti workshop pod vedením Markéty Müllerové, vystoupení místní dětské taneční skupiny z Mojžíře, workshop focení na instax s Filipem Trubačem. Slavnostní den byl zakončen společným rozděláním ohně.

Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS je realizován Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem v letech 2022–2024 a podpořen Fondy EHP a Norska 2014–2021.

 

Fotografie z keramického workshopu pod vedením Jany Linhartové

Autor fotografií Filip Trubač

 

Fotografie z workshopu fotografování na instax s Filipem Trubačem

 

Slavnostní předání díla Roberta Vlasáka v centru Člověka v tísni v Ústí nad Labem – Předlice.

Autor fotografií Filip Trubač