News

Domov Velké Březno – představení díla ve veřejném prostoru, Dům 2023 – autoři díla: Bartoš Jiří & Jan C. Löbl

Květináče vycházejí z tradiční venkovské architektury sedlových domů. Připomínají venkovskou urbanistickou linii patrových domů. Každý dům je solitérní. Lze je v zahradě, nebo v domě instalovat samostatně, nebo v kompaktních celcích – náves, venkovská usedlost, samota, osada…. Kompozice mohou lidem v Domově Velké Březno, které se stará o klienty a klientky s Alzhaimerovou nemocí či jinými formami demence připomínat jejich dětství, nebo život. Pracujeme se skutečností, že malé vizuální střípky dokáží lidem s tímto onemocněním sepnout centrum vzpomínek a tím aktivovat paměť, se kterou asistenti centra pracují. Podstatným prvkem květináčů je vedle vizuální podoby také barevnost. Konkrétní barvy a odstíny pomáhají klientům se dobře orientovat a působí pozitivně na jejich smysly.