News

Umělecké dílo Mostecká archa vzniká ve spolupráci Zdeny Kolečkové a Základní umělecké školy Most

Umělkyně si společně s dětmi participujícími na projektu klade komplexní otázky:

Jak přetavit uhlí v úrodnou zem? Jak navrátit krajině Mostecka smysl a řád? Jak se zabydlet v betonovém městě?

–        Vyzvednout ze země zkamenělé rostliny, tedy uhlí, a vytvořit z nich životadárnou a životaschopnou hmotu

–        Hledat budoucnost pro Most; přetavit v pozitivum to, co se ambivalentně propsalo na tvář současného Mostu; kultivovat naději pro nejmladší generaci

–        Vytvořit objekt / instalaci / architekturu / biotop, a to v organické formě jako upomínku na přesličky a plavuně, ze kterých kdysi vzniklo uhlí

 

 

Dílčí segmenty s motivy detailů rostlin budou ve spolupráci s dětmi vytvořeny modelováním a odléváním do forem, přičemž materiálem se stane sochařský beton – skořepina, která udrží strukturu pohromadě, obarvená a vyplněná uhelným prachem a vlastnoručně nasbíraným uhlím.