News

Umělecká rezidence Stephen Hobbs (RSA) a Marcus Neustetter (AT) v Domě umění Ústí nad Labem

Součástí rezidence je čerpaní inspirace pro umělecké dílo, které bude vystavené na výstavě Gardening of Soul. Oba umělce zajímá převážně těžba uhlí a její vliv na měnící se socio – kulturní krajinu.
Foto: Kristýna Císařová, Dominik Kobeda

#fondyehpanorska #fondyEHP #duul #dumumeniustinadlabem #fud #fudujep #ujep #ustinadlabem

Umělecký výzkum pro tvorbu díla na výstavu Gardening of Soul proběhl v okolí měst Ústí nad Labem a Most.