News

Umělecká dvojice Barbara Herold & Florian Huth (DE) byla na rezidenci v Domě umění Ústí nad Labem

Od roku 2013 spolupracují Barbara Herold & Florian Huth na zkoumání témat, která se prolínají s tématy, která se týkají přírody a jejich jisté neživosti, umělosti. Zajímají je jevy, které vznikají v současném přechodném období, fázi k plné digitalizaci. Jde o nově definovaný vztah mezi přírodou a autenticitou, přirozeností a falzifikátem. V jejich uměleckém přístupu pracují site- a technology-specific, zaměřují se na soudobé výpovědi o rostoucím digitálním světě, široce rozšířenou touhu po alternativní realitě.
Pomocí specificky definovaných kritérií provádí pseudovědecké inventury, kterými spojením nových a starých metod průzkumu, fotogrammetrie a generování obrazů.
Foto: archiv umělců, Kristýna Císařová

@barb.herold
#barbaraherold
#florianhuth
#heroldhuth
#fondyehpanorska #fondyEHP #duul #dumumeniustinadlabem #fud #fudujep #ujep #ustinadlabem