News

Umělecká díla pro veřejný prostor vznikající v rámci projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS budou slavnostně předána spolupracujícím institucím

  • 20. 3. 2024 – Jiří Černický – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v areálu univerzity před Fakultou umění a designu UJEP
  •  20. 3. 2024 – Philippe Janda a Václav Mach – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v areálu Domu umění Ústí nad Labem
  • 21. 3. 2024 – Jiří Kovanda a Iva Lovětínská – Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, ve vnitřním prostoru Kulturního klubu
  • 25. 3. 2024 – Jiří Bartoš a Jan C. Löbl – Domov Velké Březno, v areálu domova se zvláštní péčí
  • 26. 3. 2024 – Zdena Kolečková – Základní umělecká škola, Most, v areálu před budovou ZUŠ Most
  • 28. 3. 2024 – Robert Vlasák – Člověk v tísni, v areálu pobočky v Předlicích

Realizace uměleckých děl je podpořena z Fondů EHP a Norska 2014-2021.