News

Ve dnech 22. a 23. února 2024 úspěšně proběhla mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

Ve dnech 22. a 23. února 2024 se na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnila úspěšná mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: PERSPECTIVES OF RESOURCES, organizovaná Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem. Tato událost přinesla všem zúčastněním inspirativní diskuse a nové pohledy na problematiku péče o lokalitu, komunitu a přírodu z perspektivy aktuálních uměleckých a kurátorských strategií využívajících metaforu zahrady a aspekty zahradničení.

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování všem prezentujícím za jejich cenné příspěvky a zapojení do konference. Díky jejich odborným znalostem a vášnivému sdílení zkušeností se konference stala nejen místem vzájemného učení, ale také inspirací pro další práci v oblasti péče o naše prostředí a společenství.

Také bychom rádi poděkovali všem 120 zúčastněním, kteří se na konferenci přišli podívat a svou přítomností vytvořili příjemnou atmosféru. Váš zájem a podpora jsou pro nás velkým povzbuzením a motivací pokračovat v pořádání podobných událostí.

Mezinárodní konference byla podpořena z Fondů EHP a Norska 2014-2021.