Přitažlivost těžby

Území těžby zlata a uhlí v Jihoafrické republice a v České republice odrážejí ironické metody přetváření přírodního terénu po desetiletích těžby: od největšího člověkem vytvořeného lesa v Johannesburgu až po umělá jezera v Mostě a jeho okolí. Hobbs a Neustetter budou uvažovat o veřejných praktikách, které využívají „zahradničení“ jako mechanismus sociální a environmentální re-mediace.

Extraction Attraction

The gold and coal mining territories of South Africa and Czech Republic reflect ironic methods of relandscaping the natural terrain after the impact of decades of extraction: from the largest man made forest in Johannesburg to the artificial lakes of Most and its surrounds. Hobbs and Neustetter will reflect on public practices employ ‘gardening’ as a mechanism for social and environmental re-mediation.