News

Setkání designerů s vedením Domova Velké Březno

V srpnu se uskutečnila první návštěva partnera projektu Domov Velké Březno. Pan ředitel Tomáš Kříž provedl umělce a projektový tým ve vnitřních a venkovních prostorech organizace. Vysvětlil, čím vším se organizace zabývá a jaký servis poskytuje svým klientům. Designeři Jan C. Löbl a Jiří Bartoš se inspirovali místem a nadále budou zjišťovat potřeby klientů a pracovníků domova pro zpracování uměleckého díla ve veřejném prostoru. 

Jan C. Löbl je designér a pedagog, vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se mimo jiné textilní a oděvní historii Krušnohoří a ve spolupráci s regionálními muzei zkoumá textilní identitu severočeského kraje. Dále také spolupracuje s divadly jako kostýmní výtvarník.

Jiří Bartoš pracuje s klasickým materiálem jako je kov či dřevo. Jeho zájem se pohybuje od tvorby produktového designu po volnou prostorovou realizaci, přičemž hlavními elementy jeho autorských projektů jsou zvuk a pohyb. V současnosti působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jako vedoucí Katedry designu a odborný asistent v ateliéru Produktový design.