News

Návštěva organizace Člověk v Tísni v Předlicích

V září navštívili zástupci projektového týmu a výtvarník Robert Vlasák partnera projektu Člověk v Tísni v domě v Předlicích. Schůzky se účastnil také pan ředitel Vít Kučera a jeho tým spolupracovníků. Pan ředitel během schůzky popsal současný stav objektu, problémy, se kterými se v domě potýkají, dále přiblížil s jakými klienty organizace pracuje a jak jim pomáhá. Kolegové přidali své podněty a návrhy, se kterými bude Robert Vlasák dále pracovat v návrhu na umělecké dílo ve veřejném prostoru . 

Robert Vlasák je výtvarník a sochař. Pracuje jako vedoucí Ateliéru přírodních materiálů na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě Vlasák experimentuje s fyzikou různých materiálů a situací. Zajímá se o jevy jako je například pohyb a rovnováha. Zajímá se o mechanické a optické aspekty věcí, často o jejich elektronické a zvukové aspekty.