News

Jiří Černický a Markéta Oplištilová připravují umělecká díla ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem

Konceptuální sochařka Markéta Oplištilová bude autorkou díla připravovaného ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro dílo byla vybrána lokace v předpolí Domu umění Ústí nad Labem. Autorka vytváří koncept zaměřený na posílení tohoto veřejného prostoru mezi galerií a univerzitními kolejemi. Umělecké dílo, které zde vznikne, zlepší estetickou kvalitu a možnosti využití tohoto místa studentkami a studenty univerzity, návštěvníky Duul nebo obyvateli studentských kolejí.

 

Jiří Černický pokračuje ve formování konceptu umělecké intervence ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z. s. v Ústí nad Labem. Umístění umělecké realizace ve veřejném prostoru blízko sídla Dobrovolnického centra z. s. je nyní diskutováno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce původně vybrané lokace.