Giornata del Contemporaneo (Den pro současné umění)

Co se stane, když umělci opustí prostor a čas umění, aby se starali o zahradu, a pak přinesou úrodu zpět do uměleckého prostoru?

Hannes Egger chápe „Giornata del Contemporaneo“ (Den pro současné umění), který se v Itálii koná první říjnovou sobotu od roku 2006 a který mnoho umělců využívá k otevření svých ateliérů, jako den sklizně ...

Giornata del Contemporaneo (Day of Contemporary Art)

What happens when artists leave the space and time of art to tend to the garden and then bring the harvest back into the art space?

Hannes Egger understood the “Giornata del Contemporaneo" (Day of Contemporary Art), which has been held in Italy on the first Saturday in October since 2006 and which many artists use to open their studios, as a harvest day ...