News

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, prostory Kulturního klubu Skryté rostliny – autoři díla: Jiří Kovanda & Ivana Lovětínská

Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS je realizován Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domem umění Ústí nad Labem v letech 2022–2024 a podpořen Fondy EHP a Norska 2014–2021