News

Dílo umělce Jiřího Kovandy pomůže proměnit bývalou kavárnu Bárka v prostory nového Ukrajinského centra, které vzniklo jako součást Dobrovolnického centra Ústí nad Labem

 

 

Začátkem měsíce dubna proběhla v prostorách nového ukrajinského centra, vznikajícího jako součást Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, schůzka koordinátorek Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, umělce Jiřího Konvandy a zástupců projektového týmu z Fakulty umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Konzultovány byly návrhy autora na uměleckou instalaci, která esteticky obohatí a funkčně posílí veřejně využívaný prostor tohoto centra florálními motivy v podobě obrazového plátna, krycích zástěn a jednotlivých designerských doplňků.