News

Artist talk: Andrea Resner / Finnbogi Pétursson ve středu 31. 5. 2023 — od 17:00 hodin

Naši rezidenti prezentují svoji práci prostřednictvím veřejných představení / Artist talku, kde se podělí o svou tvůrčí inspiraci a proces vzniku děl. Mimo to také vítáme interakci a výměnu nápadů rezidentů s místními zástupci z umělecké sféry (především se studenty a pedagogy Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně).