News

Konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

Mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES je zaměřená na péči o lokalitu, komunitu a přírodu z perspektivy aktuálních uměleckých a kurátorských strategií využívajících metaforu zahrady a aspekty zahradničení.

Mezioborově chápané téma konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES přibližuje různorodé reálné či symbolické aspekty zahradničení (ve smyslu péče o lokalitu a přírodu, všeobecný blahobyt, jednotlivé komunity, konkrétní jedince a trvalou udržitelnost) z perspektivy aktuálních kurátorských strategií, současných uměleckých projevů i širších filozofických, sociálních, geografických či environmentálních souvislostí. Konference se zaměřuje na postižení metaforické komplexity zahrady a zahradničení a rovněž na interpretaci a kontextualizaci specifických kreativních socio-kulturních přístupů, které v různých rovinách uměleckého výzkumu a umělecké praxe implementují tyto fenomény spojené se starostlivostí, ošetřováním, pěstováním, spoluprací či sdílením do tvůrčího procesu. Výběr konferenčních příspěvků klade důraz na představení konkrétních kurátorských koncepcí a autorských strategií reprezentujících snahy o zahrnutí prvků zahradničení do environmentálně, komunitně, participativně či aktivisticky orientovaných uměleckých projevů i na postižení možnosti kulturního či kreativního zahradničení v širších souvislostech environmentálních, genderových, sociálních či edukačních procesů. Za klíčové hledisko, které významně ovlivňuje koncepci konference přitom lze považovat problematiku interdisciplinarity a mezioborovosti chápanou jako nástroj umožňující komplexní zachycení, interpretaci a kontextualizaci společenských témat zásadně formujících aktuální společenských diskurz.

Výběr konferenčních příspěvků je realizován ve spolupráci pořádajících institucí Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Domu umění Ústí nad Labem a za přispění na projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS dlouhodobě participujících institucí: Skaftfell Art Center Seyðisfjörður, Dowd Gallery – SUNY Cortland, Kharkiv Municipal Gallery, Kunst Meran / Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, <rotor> Center for Contemporary Art Graz, Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria Freising a The Trinity Session Johannesburg.