News

Nové umělecké dílo Roberta Vlasáka vznikne u Domu Člověka v tísni v Předlicích

Robert Vlasák vytvoří dílo, pro které využije plot kolem pozemku domu Člověka v tísni v Předlicích. Plot je v dezolátním stavu a potřebuje opravit. Nové umělecké zpracování by mělo předejít jeho zničení a nabídnout nové možnosti pohledu na tento prostor, který slouží jako útočiště a bezpečné místo pro klienty organizace. K realizaci uměleckého díla proběhly schůzky Roberta Vlasáka s Vítem Kučerou (ředitelem Člověka v tísni, pobočky pro Ústecký kraj) a zástupci Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde autor představil návrhy nově vzniklého díla.