News

Rezidence Hannese Eggera (IT) v Domě umění Ústí nad Labem

V měsících listopad a prosinec 2022 umělec Hannes Egger (IT) strávil uměleckou rezidenci v Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně (CZ), která je kulturní a vzdělávací institucí. Věnoval se zážitkové umělecké performanci, do které zapojil i studenty Fakulty umění a designu UJEP. Také připravil a zrealizoval Artist Talk (1. listopadu 2022) pro veřejnost, kde mluvil o své tvůrčí práci a uměleckých přístupech. Vytvořil novou performance s názvem Potatoes Soup (Terra Project) / Potatoes Soup (Terra Project) (performance, 2022), kterou uskutečnil na vernisáži první výstavy projektu Gardening of Soul: Introduction. Tato performance byla završením jeho rezidenčního pobytu a tematicky se věnovala momentu společného stravování a u něj nezbytného sdílení a ochutnávání. Během bádání na projektu Terra Project (instalace – video, objekty), který odkazuje k 1. světové válce, narazil na válečnou kuchařku z Horního Rakouska z roku 1915. Podle nalezeného receptu uvařil bramborovou polévku a podával ji návštěvníkům galerie.

 

Hannes Egger – Patato Soup (Terra Project), 2022, dokumentace performance / Foto: Šimon Roubal