prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
řešitel projektu dasdas
michal.kolecek@ujep.cz

MgA. Adéla Machová, Ph.D.
finanční manažer projektu
adela.machova@ujep.cz

MgA. Kristýna Císařová
umělecké rezidence
kristyna.cisarova@ujep.cz

MgA. Zuzana Doleželová
mezinárodní konference
zuzana.dolezelova@ujep.cz

Ing. Adéla van Laanen
realizace uměleckých děl
adela.vanlaanen@ujep.cz

Organizace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544
Ústí nad Labem 40001
Česká republika

www.ujep.cz
facebook.com/FUD.UJEP

Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9
Ústí nad Labem 40001
Česká republika

fud.ujep.cz
facebook.com/FUD.UJEP

Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská ul. 1101/129a
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

duul.cz
facebook.com/DumumeniUL